Som användare eller besökare av min webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i villkoren nedan och samtycker till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Shiningsouls är en enskild firma med F-skatt som drivs av mig, Elin Johansson och som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

För mig Elin Johansson är din personliga integritet viktig och därför vill jag med denna integritetspolicy förklara hur insamlandet och användandet av din personliga information sker i företaget för Shiningsouls. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För mig är det viktigt att du kan känna dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att höra av dig till mig ifall du har frågor.

Vilka uppgifter samlas in:
Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Shiningsouls, så hamnar dina personuppgifter inom någon av följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder min hemsida och mina tjänster. Denna information kan inkludera IP-adress, typ av enhet och webbläsare samt information om hur du interagerar med på min hemsida, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Tredjeparts information samlas in om du väljer att trycka på någon länk på min hemsida som tar dig vidare till en annan sajt som till exempel Facebook eller Instagram. Då samlar de in information om din vistelse på deras sajter utifrån sina integritetspolicys som du kan läsa mer om på deras respektive sajter. Utöver dessa sajter ovan delar jag inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.
 • Annan information som jag mottar från dig igenom din kontakt med mig.

Varför samlar jag in din uppgifter?

syftet med insamling av dina personuppgifter är att kunna leverera tjänster till dig och för bokföringslagen. De uppgifter som du uppger i bokningsformulären lagras enbart i min databas för att jag ska kunna administrera din förfrågan och tillgodo se dig med den information du önskar.

Hur och var samlas uppgifterna in?
Det vanligaste sättet för mig att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via kontaktformulär, mejl, sms eller via Bokadirekt. Du kan alltid i efterhand be mig att ändra dina uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dem helt. Utöver de uppgifter som du själv lämnar sker ingen mer insamling av personuppgifter.

I samtalsterapin skriver jag minnesanteckningar för att kunna vägleda dig så professionellt som möjligt. Jag förvarar dessa anteckningar i upp till 2 år efter vårt sista möte om du skulle vilja komma tillbaka. Allt för att jag ska kunna tillhanda hålla en bra standard på våra möten. Du kan när som helst be om att jag tar bort dem.

Bokning av samtal
All bokning sker via Bokadirekt och där gäller deras integritetspolicy som du kan läsa mer om på deras sida. Om du kontaktar mig via kontaktformulär, mejl eller sms för att be mig om hjälp att boka in dig så gör jag bokningen i Bokadirekt och du hamnar i deras register. Shiningsouls garanterar att dessa uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att boka själv eller skicka en bokningsansökan till mig via mejl eller sms så ger du ditt samtycke till att jag hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Jag lägger upp din bokning på Bokadirekt och den faller under deras integritetspolicy som du kan läsa om på deras hemsida www.bokadirekt.se
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas enligt ovan nämnda beskrivning.
 • Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes sparade personuppgifter, genom att kontakta mig.
 • Varje enskild person kan när som helst be Bokadirekt att ta bort dennes sparade personuppgifter genom att kontakta dem.

Vad är Cookies/Kakor och hur används de?
Hemsidan samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig att se statistik över mina besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress. Om du lämnar en kommentar på hemsidan så kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Den kommer heller inte påverka din dator på något sätt.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att omfattningen av användningen ändras eller nekar cookies. Några av webbplatsens tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Mer finns att läsa om cookies på www.pts.se

Hur länge behåller Shiningsouls dina personuppgifter?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllande av lagringsperiod (tex. 7 år enligt bokföringslagen)

 

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jag lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till mig och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som jag utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.
 • Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Du kan när som helst begära ut de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningstvättslagstiftning, journaldatalagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Informationssäkerhet
Shiningsouls vill försäkra dig om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jag hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

 

Versionshantering av integritetspolicy

Det kan komma ändringar i Shiningsouls integritetspolicy. Men den senaste versionen ligger alltid på webbplatsen.

Frågor angående integritetspolicyn
Om du har frågor gällande denna integritetspolicy eller vår informationshantering så är du välkommen att kontakta mig på elin@shiningsouls.se

Detsamma gäller om du vill att jag delger dig vilka uppgifter vi har, uppdatera dina uppgifter eller raderar dina uppgifter helt från vår databas.

Hoppas att du skall känna dig trygg som besökare hos oss på Shiningsouls

Elin Johansson
Ägare på Shiningsouls

Köp och leveransvillkor och information om ångerrätt.

Jag erbjuder Swishbetalning utöver de betalningsalternativen som finns att välja på hos Klarna via bokadirekt.se

Om klienten väljer Swish som betalningsmetod så görs betalningen på plats, innan sessionens start.

Avbokning/Ombokning sker inom 48h från den bokade tiden. Vid uteblivet besök erläggs hela beloppet.

Intressekonflikt (tvist)

Klient som är missnöjd kan vända sig till Psykosyntesförbundets etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning. Anmälan skall ske inom 6 månader från händelsen och görs skriftligen till etiska rådet.

Psykosyntesförbundets etiska råd

c/o ord & mening Christel Dopping

Gaffelgränd 1A, 1tr

11130 Stockholm