Coachning med fokus på ditt Nu-läge och framåt!

Jag som samtalscoach arbetar med förändring och utveckling. Genom min närvaro uppmärksammar jag och tar tillvara på det utvecklingsbara och friska hos varje individ. Min roll som coach är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till det liv du vill leva och den du är. Genom det coachande samtalet får du vägledning i att upptäcka både dina resurser och de hinder som behöver undanröjas för att nå önskade mål. Coachningen ger dig möjlighet att börja använda din potential och din vilja till att skapa förändring i ditt liv.

Coachning skapar förutsättningar för energi och mod genom insikt.

Elin Johansson

Vem riktar sig coachning till?

Coachning riktar sig till dig som befinner dig inom områden så som idrott, ledarskap, företagande, karriärval och livsstil. Coachning kan användas för personlig utveckling och förändringsarbete,individuellt såväl som inom grupper och organisationer.

Coachningen arbetar med kreativa uttryck för att nå djupare kunskap.

Mer information

På vilket sätt vi arbetar under coachningen kommer att utgå och anpassas efter dina behov önskningar och förutsättningar. Vilka tekniker och metoder som kan vara värdefullt för just dig kommer vi utforska och det kan vara reflektion, vägledande frågor och samtal, övningar, meditation, ritpapper och kritor. Med hjälp av ovanstående arbetssätt kan vyerna vidgas och nya möjligheter kan träder fram i ljuset.

Coachning sker inom bestämda tidsramar då vi vanligtvis träffas 5-8ggr efter överenskommelse. När du har valt att börja gå i coachning har du också bestämt dig för att arbeta med dig själv på ett nytt sätt. Nu påbörjar du en resa där du möter hela dig-kropp,själ,tankar och känslor. 

Vägen till förändring går stegvis och  att arbeta med sig själv kan vara både omskakande och tillfredsställande. Säkert är att det påverkar och förändrar. Och det är just det coachning leder till- du förändrar dig och utvecklas på ett eller annat sätt.

Att gå i samtalscoachning kan vara värdefullt:

När du vill skapa förändring i ditt privatliv
När du vill skapa förändring i ditt arbetsliv
När du vill stärka din självkänsla
När du vill ta fram dina styrkor och undanträngd kreativitet
När du vill bli medveten om syfte och mål i livet
När du vill finna en mening och balans i livet
När du vill ta ansvar för din hälsa
När du vill hitta dina drivkrafter, ideal och värderingar som styr i det dagliga livet
När du vill få hjälp med att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer

Vad längtar du efter?

Det som ligger mig varmt om hjärtat är att få möjligheten att få vara med under just din unika utvecklingsprocess och att få se dig växa som människa.

Boka direkt